0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Thuốc nhỏ mắt, tra mắt

Bronuck 0.1% (5ml)
Bronuck 0.1% (5ml)

140,000đ / Chai

Syseye (10ml)
Syseye (10ml)

29,000đ / Chai

Mepoly (10ml)
Mepoly (10ml)

41,000đ / Chai

Posod (10ml)
Posod (10ml)

39,000đ / Chai

Alphagan P 0.15% (5ml)
Alphagan P 0.15% (5ml)

113,000đ / Chai

Alcaine 0.5% (15ml)
Alcaine 0.5% (15ml)

50,000đ / Chai

Travatan (2.5ml)
Travatan (2.5ml)

283,000đ / Chai

Flarex (5ml)
Flarex (5ml)

33,000đ / Chai

Maxitrol Oint (3.5g)
Maxitrol Oint (3.5g)

57,000đ / Tube

Maxitrol (5ml)
Maxitrol (5ml)

46,000đ / Chai

Vigadexa (5ml)
Vigadexa (5ml)

120,000đ / Chai

Vigamox (5ml)
Vigamox (5ml)

99,000đ / Chai

Kary Uni 0.25mg (5ml)
Kary Uni 0.25mg (5ml)

34,000đ / Chai

Pred Forte (5ml)
Pred Forte (5ml)

40,000đ / Chai

Azopt (5ml)
Azopt (5ml)

135,000đ / Chai

Colflox 0.3% (5ml)
Colflox 0.3% (5ml)

12,000đ / Chai

Eyedin (5ml)
Eyedin (5ml)

14,000đ / Chai

Pataday Drop 0.2% (2.5ml)
Pataday Drop 0.2% (2.5ml)

144,000đ / Chai

Tobradex (5ml)
Tobradex (5ml)

54,000đ / Chai

Tobrex (5ml)
Tobrex (5ml)

44,000đ / Chai

Timolol 0.5% (5ml)
Timolol 0.5% (5ml)

49,000đ / Chai

Neo-Dexa (5ml)
Neo-Dexa (5ml)

5,000đ / Chai

Tobcol (5ml)
Tobcol (5ml)

16,000đ / Chai

Eftimoxin 0.5% (5ml)
Eftimoxin 0.5% (5ml)

40,000đ / Chai

Eyaren (10ml)
Eyaren (10ml)

40,000đ / Chai

Neocin (5ml)
Neocin (5ml)

4,000đ / Chai

Đang hiển thị từ 1 đến 30 của 31 (2 trang)