0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Mekophar

Mekophar
Tetracycline 500mg MKP (10 vỉ x 10 viên/hộp)
Tetracycline 500mg MKP (10 vỉ x 10 viên/hộp)

1,000đ / Viên

Erythromycin 500mg MKP (10 vỉ x 10 viên/hộp)
Erythromycin 500mg MKP (10 vỉ x 10 viên/hộp)

2,000đ / Viên

Furosemide 40mg MKP (10 vỉ x 30 viên/hộp)
Furosemide 40mg MKP (10 vỉ x 30 viên/hộp)

200đ / Viên

Terpin cophan MKP (10 vỉ x 10 viên/hộp)
Terpin cophan MKP (10 vỉ x 10 viên/hộp)

400đ / Viên

Aspirin MKP 81mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)
Aspirin MKP 81mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

300đ / Viên

Griseofulvin 500mg MKP (2 vỉ x 10 viên/hộp)
Griseofulvin 500mg MKP (2 vỉ x 10 viên/hộp)

1,700đ / Viên

Cloroquin Phosphat 250mg MKP (200 viên/chai)
Cloroquin Phosphat 250mg MKP (200 viên/chai)

375đ / Viên

Methionine 250mg MKP (100 viên/chai)
Methionine 250mg MKP (100 viên/chai)

500đ / Viên

Đang hiển thị từ 1 đến 24 của 24 (1 trang)