0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Servier

Servier
Diamicron MR 60mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)
Diamicron MR 60mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

6,500đ / Viên

Daflon 500mg (4 vỉ x 15 viên/hộp)
Daflon 500mg (4 vỉ x 15 viên/hộp)

3,600đ / Viên

Coversyl 5mg (30 viên/chai)
Coversyl 5mg (30 viên/chai)

6,800đ / Viên

Coveram 5mg/5mg (30 viên/chai)
Coveram 5mg/5mg (30 viên/chai)

7,900đ / Viên

Vastarel 20mg (60 viên/chai)
Vastarel 20mg (60 viên/chai)

2,700đ / Viên

Diamicron MR 30mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)
Diamicron MR 30mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

3,400đ / Viên

Triplixam 10mg/2.5mg/5mg (30 viên/chai)
Triplixam 10mg/2.5mg/5mg (30 viên/chai)

12,500đ / Viên

Natrilix SR 1.5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)
Natrilix SR 1.5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

3,700đ / Viên

Đang hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)